Wellness svetovanje

CELOSTNA WELLNESS PONUDBA

8 WELLNESS DIMENZIJ

INDIVIDUALNO WELLNESS SVETOVANJE ZA TELO - NARAVNO NEGO

INDIVIDUALNO WELLNESS SVETOVANJE Z ZELIŠČI

INDIVIDUALNO WELLNESS SVETOVANJE Z ZELIŠČI

INDIVIDUALNO WELLNESS SVETOVANJE Z ZELIŠČI

INDIVIDUALNO WELLNESS SVETOVANJE PRI ZDRAVI PREHRANI

INDIVIDULNO WELLNESS SVETOVANJE ZA UM - OSEBNO RAST

WELLNESS NAČIN ŽIVLJENJA - MOJA WELLNESS POT

WELLNESS NAČIN ŽIVLJENJA - MOJA WELLNESS POT

WELLNESS NAČIN ŽIVLJENJA - MOJA WELLNESS POT

POSTANI ČUSTVENO PISMEN - ČUSTVENI DNEVNIK (METODA)

INDIVIDUALNO WELLNESS SVETOVANJE ZA DUŠO - ENERGIJO

INDIVIDUALNO WELLNESS SVETOVANJE S KRISTALI

INDIVIDUALNO WELLNESS SVETOVANJE S KRISTALI

INDIVIDUALNO WELLNES SVETOVANJE O URAVNOVEŠANJU ČAKER

INDIVIDUALNO WELLNES SVETOVANJE O URAVNOVEŠANJU ČAKER