Velnes wikipedija | 10 načel velnesa | Wellness Slovenija

Velnes wikipedija. 10 načel velnesa. Wellness Slovenija. Wellness paketi. Detox prehrana. Detox programi. Osebna rast. Duhovnost

velnes-wikipedija-10-načel-wellnessa-bela-vilinka-lara-mirnik

Izpostavil jih je Michael Arloski, priznani psiholog, svetovalec in velnes trener. Izpostavil in oblikoval jih je na osnovi vprašanja, ki ga nenehno ponavlja: »Zakaj ljudje dejansko ne živimo tako, kakor je dobro za nas, zakaj ne živimo na način, ki nam dobro dene? Kje je motivacija za spremembe in kaj jo blokira?”

Michael Arloski je na tej osnovi oblikoval 10 načel velnesa:

1. Velnes je holistični koncept.

Vse, kar je manj od tega, je nepopolno in neučinkovito. Posameznik je obravnavan celostno, zato morajo biti programi oblikovani tako, da zajamejo telo, čustva, um in socialno okolje. Izbrati moramo tako dimenzijo velnesa, ki je posamezniku najbližja, ki se obnese na dolgi rok, vse neuporabne pa je potrebno minimalizirati. Vse aktivnosti, ki se uvedejo, morajo prinesti pozitivne spremembe in zlasti izboljšati kakovost življenja vsakega posameznika.

2. Samospoštovanje kot osnovni pogoj za dobro preživetje in sobivanje z drugimi

Samospoštovanje je osnova, ki jo potrebujemo za spremembo. Velnes zahteva, da imaš sebe dovolj rad, da lahko udejanjiš svoje odločitve in spremembe v življenju, da najdeš oporo za vzdrževanje in ohranjanje lastne motivacije. Vsak si mora izlizati stare rane in jih zaceliti. Vsak mora poiskati zavore, ki ga zadržujejo in blokirajo na poti k dobremu počutju, blokirajo rast in izboljšanje samopodobe – blokade je potrebno prebiti in odstraniti, nikakor pa se zakopati v njih in se smiliti samemu sebi. Ljudje, ki nas obkrožajo, nam ali pomagajo in nas stimulirajo ali pa nas blokirajo. S prijatelji, partnerjem, s kolegi in v družini moramo gojiti in razvijati odnose, v katerih smo vsi enakovredni in imamo v njih vsi enakovredne pozicije, zahteve, koristi. Namesto, da nam osebnostna rast predstavlja grožnjo, naj nam bo v spodbudo. Ali vam prijatelji, partner, svojci dajejo dober občutek ali ne? Prijatelji ohranjajo prijatelje v dobrem razpoloženju in vzdušju! 

4. Sem tukaj, zdaj in kreiram za dobro sebe in drugih

Zavestno življenje pomeni, da se moramo zavedati možnosti, ki jih imamo in jih razvijati. V to je vključeno tudi zavedanje in spoznanje, da življenje ni avtomatizem – to pomeni, da moramo zavestno delati na naših odnosih (ozavestiti jih), na življenjskih ciljih in s tem čim bolj in v celoti izkoristiti lastne potenciale. Zavestno lahko izklopimo TV, med jedjo okušamo hrano (Ali se zavedamo njenega okusa ali pa jemo avtomatično, beremo ob jedi časopis ali gledamo TV?), se zavedamo krča v ramenih ob prehitri vožnji, med prepirom. Razmislite.

5. V slogi je moč, a prvo moraš biti močan sam

Občutek povezanosti z drugimi ljudmi, z drugimi bitji, z verovanjem in vero. Vsi smo eno srce − skupnost. Veliko tega občutka prihaja iz okolja, v katerem živimo, kjer živimo. S spoznavanjem prostora, kjer živimo, rastlin, živali, vremenskih vzorcev, vodnih izvirov in pokrajine v celoti razvijamo ljubezen do vsega tega – ob tem čutimo, da se nam ljubezen vrača. Svojo pripadnost prostoru na Zemlji in deželi, kjer živimo, izražamo tako, da cenimo in ščitimo svoje okolje in sočasno živimo svoje življenje. Stiki z naravo krepijo trden občutek pripadnosti, miru in harmonije. Iz močnega občutka samozadostnosti prihajata zaupanje in moč, ki zasenčita strah. Avstralski domorodci pregovorno trdijo, da je človek brez možnosti sprehajanja na prostem, brez primerne hrane, obleke in bivališča, prežet z globokim strahom v notranjosti. S prepoznavanjem naše medsebojne povezanosti raste sposobnost za lastno oskrbo na različnih nivojih.

8. Naša pot = Naše življenje

Kakor potrebujemo čas za druženje z drugimi, potrebujemo tudi čas za samoto. Pomemben je čas zase, še posebej v naravi, ki nam pomaga sprostiti se in se spoprijeti z uničevalnostjo modernega življenja, ki nam onemogoča, da bi resnično lahko spoznali sami sebe. V resnici obstaja veliko resnih razlag za uživanje v samoti – na ta način najlažje spoznavamo sebe in osmislimo svoje življenje.

Rebecca Horn je v enem izmed intervjujev povedala: »Samota je v prvi fazi jaz. Jaz in nič drugega. Zanimivo začne postajati, ko se namesto jaza začno pojavljati ideje, zamisli, rešitve problemov, čistina mišljenja. Ko imaš nekje v vmesnem svetu nad glavo preprogo, polno lepote in umetnosti, besed, barv, oblik. Takrat začneš jemati z nje, hvaležno in skrbno, in začne se najlepši del samote: ustvarjanje.« (velnes wikipedija)

9. Razvijanje kompetence pozitivne samopodobe

Ni nujno biti popoln, da si dober. Ekstremni perfekcionizem je proces, ki ima osnove v »sram me je (samega sebe)« in spodbuja negativno samopodobo. Rezultati tega načina razmišljanja so pogosto deloholičnost, anoreksija in drugi odvisniški načini obnašanja.

10. Igrajmo in zabavajmo se!

Vsi potrebujemo razvedrilo, zato ne zagrenite sebe in drugih. Vse resne stvari in dogodke poskušajte obdržati na primerni distanci, nikakor pa jih ne obrnite sebi v škodo. Spustimo otroka v sebi na plan in si dovolimo igro in zabavo. “Čarovnija je, če ti uspe odrasti, ne da bi se postaral.” (velnes wikipedija)